Phylogeny

(Unrooted, maximum-likelihood phylogenetic tree of the full genome sequences of 520 virus in Geminiviridae)

Different color range means different genus

Mastrevirus
Eragrovirus
Maldovirus
Citlodavirus
Mulcrilevirus
Topilevirus
Capulavirus
Grablovirus
Begomovirus
Turncurtovirus
Topocuvirus
Curtovirus
Becurtovirus
Opunvirus